2009/01/23

Fullmjölk och smör i skolan

Bengt Ingerstam har startat en namninsamling som kommer att skickas till utbildningsministern Jan Björklund.

"Barnens möjlighet att välja mellan smör och margarin samt mellan fullmjölk och lättmjölk är hotad. Livsmedelsverkets kostråd för skolmaten föreskriver lägsta möjliga fetthalt och nu hotar s k certifiering av skolmat och lagstiftning.
En viktig aspekt är ju inte hur lite energi och hur mycket vatten man kan lyckas ge barnen utan borde vara hur mycket energi de kan få, t.o.m till lägre pris. Fettskräcken hotar barnens hälsa och det viktiga näringsintaget.
Det startar nu ett nätverk för valfrihet för smörgåspålägget och mjölken där intresserade kan hålla kontakt kontinuerligt (sök på skolmat på konsumentsamverkan.se
, men namninsamlingen är viktig och brådskande. Barnens hälsa måste gå före föråldrade kostråd och prestige! "

Skriv under HÄR!!!

Inga kommentarer: